دومین دوره رقابت های قهرمانی مچ اندازی بانوان باشگاه های کشور- ارومیه- 14 لغایت 16 شهریور ماه 1397