رسیدگی به اعتراض رئیس هیات فارس توسط کمیته انضباطی

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون در خصوص اعتراض رئیس هیات استان فارس نسبت به نتایج برخی از اوزان و دسته هاي قدي رقابت های قهرمانی کشور در تبریز برگزار شد.

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون در خصوص اعتراض رئیس هیات استان فارس نسبت به نتایج برخی از اوزان و دسته هاي قدي رقابت های قهرمانی کشور در تبریز برگزار شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اکبر فراهانی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون درباره این شكوائيه گفت: در خصوص اعتراض رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان فارس در مورد نتیجه برخی از اوزان و دسته های قدی رقابتهای تبریز 2018 جلسه ای با حضور رئیس هیات فارس، رئیس کمیته داوران و رئیس کمیته اجرایی مسابقات در محل فدراسیون برگزار و مقرر گردید که رئیس کمیته داوران با بررسی دقیق موضوع اعتراض، نظر قطعی خود را اعلام نماید.

فراهانی گفت: بدون شک نتیجه نهایی رسیدگی به موضوع اعتراض رئیس هیات فارس بزودی از طریق سایت فدراسیون اعلام خواهد شد.