دعوت فدراسیون از پیشکسوتان، مربیان و ...

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از آن تعداد از پیشکسوتان، مربیان، و ... که خواهان حضور در رقابت های جام الماس خلیج فارس هستند، دعوت بعمل می آورد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از آن تعداد از پیشکسوتان، مربیان، و ... که خواهان حضور در رقابت های جام الماس خلیج فارس هستند، دعوت بعمل می آورد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مهدی نصیبی دبیر فدراسیون از تمامی پیشکسوتان، مربیان و ... که تمایل دارند، رقابت های جام الماس خلیج فارس را روز 20 مهر ماه از نزدیک در سالن همایش های شهید آوینی فرهنگسرای بهمن به تماشا بنشینند، خواست تا درخواست و یک قطعه عکس خود را به روسای کمیته های مذکور تحویل تا برای آنها ID کارت صادر شود.