رقابت های فیزیک جام الماس خلیج فارس در 5 دسته قدی برگزار می شود!

رقابت های فیزیک جام الماس خلیج فارس در 5 دسته قدی برگزار خواهد شد.

رقابت های فیزیک جام الماس خلیج فارس در 5 دسته قدی برگزار خواهد شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رقابت های فیزیک جام الماس خلیج فارس در 5 دسته قدی 173-، 176-، 179-، 182 و 182+ سانتی متر برگزار خواهد شد.

گفتنی است پیش از این عنوان شده بود رقابت های فیزیک در 6 دسته قدی برگزار می شود که با حذف مسابقات دسته قدی 182- سانتی متر، عملاً رقابت های این رشته در 5 دسته قدی برگزار خواهد شد.