انتخاب سوپر استارهای اپلیکیشن آو

نخستین گروه سوپر استارهای اپلیکیشن آو انتخاب شدند.

نخستین گروه سوپر استارهای اپلیکیشن آو انتخاب شدند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اولین گروه از سوپر استارهای اپلیکیشن آو توسط کارشناسان و متخصصین، مورد سنجش قرار گرفته و انتخاب شدند.

شهریار مومنی، پریرخ دانش، حسین عبدی، مینا محمدحسینی، سعید صادقی، میثم نقی زاده، جواد عزیزی و برزین حسینی به عنوان نخستین گروه از سوپر استارهای آو یا سفیران ورزش و سلامتی بودند که توسط کارشناسان انتخاب و کارشان را آغاز کردند.

گفتنی است، کار ضبط فیلم های آموزشی، ورزشی با بالاترین کیفیت ممکن توسط سوپر استارها و با نظارت مستقیم متخصصین در استودیو آو آغاز شده است.