100 امتیاز آموزشی برای سمینار بین المللی

مسوولان کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام کردند سمینار بین المللی بدنسازی که در حاشیه رقابت های جام الماس خلیج فارس در فرهنگسرای بهمن برگزار خواهد شد، دارای 100 امتیاز آموزشی خواهد بود. 100 امتیازی که جهت شرکت و ارتقای سطح مربیگری درجه یک، 2 و 3 بدنسازی حائز اهمیت می باشد.

مسوولان کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام کردند سمینار بین المللی بدنسازی که در حاشیه رقابت های جام الماس خلیج فارس در فرهنگسرای بهمن برگزار خواهد شد، دارای 100 امتیاز آموزشی خواهد بود. 100 امتیازی که جهت شرکت و ارتقای سطح مربیگری درجه یک، 2 و 3 بدنسازی حائز اهمیت می باشد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسوولان کمیته آموزش سر فصل های تغذیه در حین تمرینات مقاومتی و استقامتی، طراحی تمرینات HIFT در چربی سوزی، بر چسب خوانی و تشخیص اصالت مکمل های ورزشی و جدیدترین یافته های علمی در خصوص نحوه رشد حداکثری عضلانی را در زمره دروس قابل تدریس در این سمینار بین المللی اعلام کردند.

گفتنی است 10 امتیاز اعلام شده جهت ارتقاء درجه مربیگری بین المللی مورد تائید می باشد.