دعوت مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از پورعلی فرد

مدیر کل تربیت بدنی پیام نور با ارسال نامه ای از ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جهت حضور در مراسم روز بین المللی ورزش دانشگاهی دعوت کرد.

مدیر کل تربیت بدنی پیام نور با ارسال نامه ای از ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جهت حضور در مراسم روز بین المللی ورزش دانشگاهی دعوت کرد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، عبدالمهدی نصیرزاده مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بمناسبت روز بین المللی ورزش دانشگاهی از ناصر پورعلی فرد دعوت کرد تا در این مراسم که امروز دوشنبه 16 مهر ماه در محل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار می شود حضور بهم رساند.