"شفیع" آسمانی شد

صدای همیشه آشنای یک مرد از رسانه جاودانه شد.

صدای همیشه آشنای یک مرد از رسانه جاودانه شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بهرام شفیع، مردی که بسیاری با صدای او به ورزش آمدند و در ورزش ماندند و قهرمان و چهره شدند، برای همیشه از میان ما رفت و آسمانی شد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام این ضایعه دردناک را به خانواده محترم شفیع، جامعه رسانه ای ورزش کشور تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش و برای بازماندگانش صبر مسئلت دارد.

روحش شاد و یادش گرامی