ملی پوشان در اردو

نفرات منتخب تیم های ملی پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک ایران جهت حضور قدرتمند در رقابت های جهانی اسپانیا شنبه به اردو می روند.

نفرات منتخب تیم های ملی پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک ایران جهت حضور قدرتمند در رقابت های جهانی اسپانیا شنبه به اردو می روند.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، نفرات دعوت شده به تیم های ملی پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک ایران روز شنبه 21 مهر ماه از ساعت 9 صبح در باشگاه مخابرات نخستین مرحله اردویی خود را آغاز خواهند کرد.

گفتنی است رقابت های جهانی اسپانیا آبان ماه در شهر ساحلی بنیدروم برگزار خواهد شد.