نامگذاری سال 97 ، حمایت از کالای ایرانی            

   پنجشنبه 29 شهريور 1397

   کلام روز

ارباب صداي قدمت مي آيد
هنگامه اوج ماتمت مي آيد


   ارتباطارتباط با رئیس فدراسیون


   کمیته آموزش


   دوره مربیگریفرم نهایی مدارک مربیگری درجه 3


   دوره مربیگریفرم نهایی مدارک مربیگری درجه 2


   دوره مربیگریفرم نهایی مدارک مربیگری بانوان


   پیام کوتاه

   پیوندهای مرتبط
   آمار سایت


  

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان ارومیه
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان آذربایجان غربی از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   سه شنبه 13 شهريور 1397 - 09:47

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان نجف آباد
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان اصفهان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   دوشنبه 5 شهريور 1397 - 10:33

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان نجف آباد
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   دوشنبه 5 شهريور 1397 - 10:32

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان دانشگاه مازندران
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام دانشگاه مازندران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   دوشنبه 5 شهريور 1397 - 10:20

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان دانشگاه مازندران
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی دانشگاه مازندران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   دوشنبه 5 شهريور 1397 - 10:19

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 پاورلیفتینگ استان زنجان
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 پاورلیفتینگ زنجان از سوی کمیته پاورلیفتینگ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   چهارشنبه 23 خرداد 1397 - 13:43

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان زنجان
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان زنجان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   چهارشنبه 23 خرداد 1397 - 13:32

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی و کار بادستگاه آزمون مجدد بانوان
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و کاربا دستگاه آزمون مجدد 18 اسفند ماه 96 از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:33

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان کرمانشاه
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان کرمانشاه از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:33

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان خرم دره
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان زنجان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:31

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آزمون مجدد آقایان
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آزمون مجدد 18 اسفند ماه 96 از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:27

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان کرمانشاه
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان کرمانشاه از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:27

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان زنجان
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   سه شنبه 22 خرداد 1397 - 13:26

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 2 بدنسازی بانوان تهران
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی استان تهران از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   چهارشنبه 9 خرداد 1397 - 10:02

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام آقایان کردستان
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 2 بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   دوشنبه 7 خرداد 1397 - 13:52

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام آقایان کرمان
اسامی آقایان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام استان کرمان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   دوشنبه 7 خرداد 1397 - 13:50

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان کرمان
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان کرمان از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   دوشنبه 7 خرداد 1397 - 13:49

»

اسامی پذیرفته شدگان مربیگری درجه 3 بدنسازی بانوان ایلام
اسامی بانوان پذیرفته شده در کلاس مربیگری درجه 3 بدنسازی استان ایلام از سوی کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

   سه شنبه 18 ارديبهشت 1397 - 15:11

»

All Page : 13

This Page: 1

صفحه نخست

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  

صفحه بعد

صفحه آخر   منو

   سامانه ثبت نام   گزارش تصویری آرشیو گزارش تصویری

   لیست داروهای ممنوعهلیست داروها و مواد ممنوعه سال 2015


   گفت و گو

نصیبی: اعزام های خارج از مجموعه فدراسیون، صرفاً یک سفر توریستی محسوب می شود


 آرشیو گفت و گو

   گزارش

نصیبی: با فعالیت های موازی برخورد می کنیم!


 آرشیو گزارش

   مجموعه قوانینکليه حقوق خبری و تصويری متعلق به فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران می باشد.