گزارش تصویری

 
سه شنبه 25 مهر 1396 - 11:33


 
سه شنبه 25 مهر 1396 - 11:11


 
دوشنبه 3 مهر 1396 - 11:43


 
دوشنبه 3 مهر 1396 - 10:22


 
يكشنبه 22 مرداد 1396 - 15:49


 
يكشنبه 22 مرداد 1396 - 15:49


 
يكشنبه 22 مرداد 1396 - 15:49


 
سه شنبه 17 اسفند 1395 - 14:45


 
يكشنبه 15 اسفند 1395 - 13:39
برگزاری چهارمین نشست سالانه کمیته های فرهنگی فدراسیون ها با حضور دکتر عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی، آموزشی و پژهشی، دکتر محمد اسحاقی معاون هماهنگی و برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی، داود آذرنوش رئيس سازمان بسيج ورزشكاران، محمد خرم مشاور ایثارگران وزیر ورزش و جوانان و قاسمی معاون اداره کل ام

 
شنبه 30 بهمن 1395 - 10:38


 
دوشنبه 25 بهمن 1395 - 12:04


 
يكشنبه 24 بهمن 1395 - 15:17


 
شنبه 9 بهمن 1395 - 14:24


 
چهارشنبه 6 بهمن 1395 - 15:25


 
چهارشنبه 6 بهمن 1395 - 15:25


 
شنبه 1 آبان 1395 - 22:24


 
پنجشنبه 29 مهر 1395 - 11:34


 
چهارشنبه 7 مهر 1395 - 11:20