1399/12/12

آذربايجان غربي

امیدوارم منتخبین استان آذربایجان غربی در کیش روی سکو بروند

رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان آذربایجان غربی گفت: ورزشکاران هیات بدنسازی و پرورش اندام همواره الگوی اخلاق و پهلوانی برای جوانان جامعه می باشند.