1400/06/30

حسین جمشیدی

سرپرست روابط عمومی

صادق هاشمی

سرپرست کمیته روابط بین الملل

آیت ارجمند

سرپرست انستیتوی بین المللی

حمید رضا بوجاریان

رئیس کمیسیون داوران

محرم عبدی پور

رئیس کمیته انضباطی

سعید کرمی

سرپرست کمیته استان ها

رضا سلطانی نژاد

سرپرست سازمان تیم های ملی

مسعود حیدر زاده

سرپرست کمیته همگانی

حسین شیروانی

سرپرست سازمان لیگ

احد عبادی

رئیس کمیته مربیان

محمد نصیری

سرپرست کمیته فنی

شهرام آهنجان

سرپرست کمیته بدنسازی

غلام صادقی

رئیس کمیته پیشکسوتان

رضا وفایی

رئیس کمیته پزشکی

محسن پیری

سرپرست کمیته فیزیک

ابراهیم کمانی

سرپرست کمیته مسابقات

محمد امیر عظیمی

سرپرست کمیته امور باشگاه ها

محمد جواد خسروی

سرپرست کمیته فرهنگی

احمد بلاسی

سرپرست شورای راهبردی

امیر زندی

سرپرست کمیته فیتنس

مرتضی کارخانه

رئیس کمیته حقوقی

غلامرضا اردیخانی

سرپرست امور بدنسازی و پرورش اندام مناطق آزاد