1400/05/11
در تماس تلفنی رئیس فدراسیون جهانی با سرپرست فدراسیون ایران مطرح شد؛

رافائل سانتوجا:نگاه ویژه ای به فدراسیون ایران داریم

رافائل سانتوجا رئیس فدراسیون جهانی پرورش اندام IFBB در یک گفتگوی تلفنی با امیری خراسانی برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.

رافائل سانتوجا رئیس فدراسیون جهانی پرورش اندام IFBB در یک گفتگوی تلفنی با امیری خراسانی برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، امیری خراسانی سرپرست فدراسیون در گفت و گوی تلفنی با رافائل سانتوجا رئیس IFBB از ادامه همکاری های مستمر بین فدراسیون ایران با فدراسیون جهانی این رشته گفت و رافائل سانتوجا نیز ضمن قدردانی از زحمات ناصر پورعلی فرد رئیس پیشین فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، برای محمدتقی امیری خراسانی آرزوی موفقیت کرد.

رئیس IFBB ضمن تائید نقش ایران در فدراسیون جهانی به امیری خراسانی گفت: زمینه همکاری های گسترده در آینده با شتاب بیشتری بین طرفین انجام خواهد شد.