1401/05/21

حکم ریاست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان همدان از سوی ریاست فدراسیون اهدا شد

مرتضی قدرتی بعد از کسب اکثریت آرا در مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی استان همدان، حکم خود را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان همدان روز 15 اسفندماه سال 1400 با حضور ریاست فدراسیون برگزار شد و در نهایت مرتضی قدرتی توانست با کسب 23 رای از 25 رای به عنوان رییس این هیات در چهار سال آینده انتخاب شود.

در اولین روزهای کاری سال 1401 قدرتی با حضور در محل فدراسیون بدنسازی ضمن دیدار و گفتگو با رییس فدراسیون، برنامه های خود را برای سال کاری جدید ارائه کرد.

گفتنی است؛ در پایان این دیدار حکم ریاست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان همدان از سوی عبدالمهدی نصیرزاده به مرتضی قدرتی اهدا شد.