1401/05/21

اعلام شرایط جدید آزمون کلاس های مربیگری/ ارجمند: کارت ورود به آزمون از طریق سامانه ملی تحویل داده می شود

رییس انستیتوی بین المللی فدراسیون بدنسازی گفت: از این پس در برگه های پاسخ نامه عکس و مشخصات هویتی آزمون دهنده چاپ می شود.

آیت ارجمند در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اظهار داشت: از این پس کلیه شرکت کنندگان در آزمون دوره های مربیگری می بایست قبل از ورود به جلسه آزمون از طریق پنل اختصاصی خود در سامانه ملی بدنسازی کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت نمایند و زمان ورود به آزمون ارائه دهند. مشخصا افرادی می توانند در جلسه آزمون حضور پیدا کنند که کارت مذکور را به همراه داشته باشند.

وی افزود: همچنین از این پس در برگه های پاسخ نامه عکس و مشخصات هویتی آزمون دهنده چاپ می شود و توسط ناظر در زمان برگزاری آزمون کنترل و تحویل آزمون دهنده می شود. در ضمن برگه های پاسخ نامه فقط با مداد در آزمون تکمیل خواهد شد.

رییس انستیتوی بین المللی فدراسیون بدنسازی در پایان گفت: در تلاش هستیم تا در سال جدید نقاط ضعف سال گذشته را رفع کرده و نقاط قوت قبلی را تقویت کنیم.