1401/05/21

سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اردبیل معرفی شد

طی حکمی از سوی رییس فدراسیون، سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اردبیل منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام طی حکمی عسگر ایرانپور را به عنوان سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اردبیل منصوب کرد.

گفتنی است؛ پیش از این بهزاد تیموری به عنوان سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اردبیل فعالیت می کرد که فدراسیون بدنسازی از زحمات ایشان تقدیر و تشکر می نماید.