1401/05/21

اطلاعیه تغییر آدرس انستیتوی بین المللی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انستیتوی بین المللی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به مکان جدیدی منتقل شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، از روز سه شنبه 16 فروردین ماه مقر انستیتوی بین المللی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به آدرس تهران، خیابان آزادی، انتهای بلوار استاد معین، نبش خیابان دستغیب، مرکز آموزش‌های اجتماعی شهرداری منطقه 9 (خانه مشق) منتقل شده و مراجعین می توانند از این پس برای پیگیری های مربوط به دوره های آموزشی به این مرکز مراجعه کنند.