1401/05/21

شکری: انضباط مالی و رعایت قانون سرلوحه کار خزانه داری فدراسیون بدنسازی است

خزانه دار فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: رعایت کامل انضباط مالی دقیقا طبق قوانین و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی در دستور کار ماست.

عباس شکری در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اظهار داشت: در سال جدید به امید خداوند متعال و با همکاری پرسنل محترم فدراسیون و به ویژه همکاران عزیز در خزانه داری خط مشی ابتدایی این واحد رعایت کامل انضباط مالی دقیقا طبق قوانین و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی خواهد بود.

وی افزود: ثبت به موقع و کنترل اسناد، دریافت و پرداخت مطابق با موازین و مقررات، کنترل و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و تامین اعتبار که از وظایف این واحد می باشد، با دقت کامل انجام خواهد گرفت. حسابرسی و تهیه صورت های مالی سال 1400 فدراسیون نیز به زودی انجام خواهد شد.

خزانه دار فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تصریح کرد: خزانه داری در تلاش است تا در سال جدید در بخش نظارت و کنترل امور مالی مربوط به هیات های استانی نیز فعال تر عمل کند و بر اساس برنامه ریزی که با هماهنگی ریاست محترم فدراسیون انجام می گردد، انشاالله این مهم نیز در سال جدید انجام خواهد شد.

وی در پایان گفت: به جهت حرفه ای تر شدن و موفقیت بیشتر نیاز به کسب حمایت مالی و جذب اسپانسر در سال جدید احساس می شود که در این رابطه طرحی آماده و خدمت ریاست فدراسیون تقدیم می شود تا انشاالله بتوانیم از وجود حامیان مالی و اسپانسرهای قدرتمند ورزشی بهره ببریم.