1401/05/21

حضور ماموران نادو در اردوی تیم ملی و مسابقات پاورلیفتینگ باشگاههای کشور در چالوس

ماموران نادو جهت اخذ دوپینگ در اردوی تیم ملی پرس سینه و پاورلیفتینگ با لوازم و مسابقات انتخابی تیم ملی بدون لوازم حضور خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، با هماهنگی صورت گرفته میان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و فدراسیون پزشکی ورزشی، ماموران ستاد مبارزه با دوپینگ در جریان اردوی تیم ملی پرس سینه و پاورلیفتینگ با لوازم که جهت انتخاب نفرات اعزامی به مسابقات آسیایی هند طی روزهای 20 الی 23 فروردین 1401 در شهرستان چالوس استان مازندران تشکیل می شود، حضور خواهند داشت.

همچنین ماموران نادو جهت اخذ تست دوپینگ در مسابقات پرس سینه و پاورلیفتینگ بدون لوازم باشگاههای کشور و انتخابی تیم ملی که از تاریخ 23 الی 28 فروردین 1401 در شهرستان چالوس استان مازندران برگزار می شود نیز حضور پیدا می کنند.