1401/05/21

اعلام میزان رضایت مندی شرکت کنندگان از وبینارهای نوروزی

برای نخستین بار فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نتایج نظرسنجی از شرکت کنندگان در وبینارهای نوروزی 1401 را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مجموعه وبینارهای فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در ایام نوروز 1401 با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد و سرفصل دوره های مختلف توسط اساتید تدریس شد.

در پایان این وبینارها فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اقدام به نظرسنجی از شرکت کنندگان در خصوص میزان رضایت مندی آن ها از تدریس اساتید در هر وبینار کرد. شرکت کنندگان در این نظرسنجی می توانستند یکی از چهار گزینه عالی، خوب، متوسط و ضعیف را انتخاب کنند که در همه موارد ثبت گزینه عالی از سوی شرکت کنندگان بیش از 50 درصد بوده است.

نتایج این نظرسنجی در تصاویر زیر قابل مشاهده است.