1401/05/21

اعلام اسامی قبول شدگان در دوره مربیگری درجه سه فیتنس استان مازندران

اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه سه فیتنس استان مازندران در سال 1399 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اسامی قبول شدگان دوره مربیگری تخصصی درجه سه  فیتنس بانوان  استان مازندران درسال 1399 اعلام شد.

لیست قبول شدگان که مدارک آن ها صادرشده، درفایل پیوست قابل مشاهده است.