1401/05/21

سرپرست دبیری هیات بدنسازی و پرورش اندام استان مازندران منصوب شد

طی حکمی از سوی حسن رنگرز، سرپرست دبیری هیات بدنسازی و پرورش اندام استان مازندران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بنا به پیشنهاد سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان مازندران و با حکم حسن رنگرز مدیرکل ورزش و جوانان این استان، عباسعلی مزنگی به عنوان سرپرست دبیری هیات بدنسازی و پرورش اندام استان مازندران منصوب شد.