1401/05/21

اعلام اسامی قبول شدگان در دوره مربیگری درجه سه بدنسازی استان مرکزی

اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه سه بدنسازی استان مرکزی در سال 1400 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اسامی قبول شدگان دوره مربیگری تخصصی درجه سه بدنسازی و پرورش اندام بانوان و آقایان استان مرکزی درسال 1400 اعلام شد.

لیست قبول شدگان که مدارک آن ها صادرشده، درفایل پیوست قابل مشاهده است.