1401/05/21

اسامی قبول شدگان در دوره داوری فیتنس چلنج وزارت دفاع اعلام شد

اسامی قبول شدگان در دوره داوری رشته فیتنس چلنج وزارت دفاع اعلام و دفترچه های داوران آماده تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، دوره داوری رشته فیتنس چلنج مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی در  سال 1400 توسط فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار شد.

هم اکنون اسامی قبول شدگان دراین دوره داوری ازسوی فدراسیون اعلام و دفترچه های مربوط به قبول شدگان صادر شده است.

 

اسامی قبول شدگان در این دوره به شرح زیراست:

 

1- اسماعیل ابوترابی گودرزی

2- محسن رشنو

3- علیرضا صدیقی

4- حسام ساکی

5- محمدرضا جباری

6- سام جلالوند

7- مسعود محمدی زمان

8- مصطفی حمدالهی

9- مسعود علیدوست درگاه

10- مهدی باطبی

11- علی تقوی

12- امین شاه کرمی

13- اکبر قره باقری

14- محمدحسین امیدی منش

15- علیرضا صدیق

16- احمد محمدی پور

17- علی درویشی

18- فرزین پور عبدالهی

19- عبداله اسدبیگی

20- علی اسد بیگی

21- مجید محمودی

22- سعید محمودی

23- علی محمودی

24- رضا سهرابی

25- عباس کرمی

26- احمدرضا یوسفی

27- حسین حسینی

28- علی ملکی

29- سجاد تراب

30- مسعود ماهینی سلمان

31- سیدمهرداد انصاری

32- بهادر نصیرپور

33- محمدرضا سلیمانی

34- علی درری

35- محمدجعفر خوش خلق سیما

36- رضا باقرزاده

37- حمیدرضا امینی لایق

38- احمدرضا یوسفی