1401/05/21

دیدار سرپرست حسابرسی کل وزارت ورزش و جوانان با ریاست فدراسیون بدنسازی

سرپرست حسابرسی کل وزارت ورزش و جوانان با حضور در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با عبدالمهدی نصیرزاده دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام روز یکشنبه 28 فروردین ماه میزبان مجید بهروان سرپرست حسابرسی کل وزارت ورزش و جوانان و طالب پور سرپرست گروه حسابرسی ورزشی دیوان محاسبات کشور بود.

در این نشست ضمن ارائه گزارشی از سوی نصیرزاده در خصوص عملکرد فدراسیون در سال 1400، درباره راهکارهای رفع مشکلات و برداشتن موانع پیش روی فدراسیون بدنسازی بحث و بررسی صورت گرفت.  

گفتنی است؛ در این نشست ناصر امیری، سرپرست دبیری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نیز حضور داشت.