1401/05/21

جلسه مصاحبه داوران برای دریافت دفترچه بین المللی برگزار شد

جلسه مصاحبه داوران تست مسابقات فیتنس قهرمانی کشور برای اعطای دفترچه بین المللی برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در این جلسه که با حضور ناصر امیری سرپرست دبیری فدراسیون، محمد دیوسالار رییس کمیته انضباطی، امید جبلی مشاور رییس فدراسیون، آیت ارجمند سرپرست انستیتوی بین المللی و خسرو محمدی، حمیدرضا بوجاریان، محمد جوزدانی، یحیی آگاهی و مصطفی روشن از مسئولان کمیسیون داوران برگزار شد، داورانی که در اولین دوره مسابقات فیتنس قهرمانی کشور به عنوان داور تست حاضر بودند، مصاحبه تخصصی را پشت سر گذاشتند.  

بعد از مصاحبه تخصصی از این داوران و مشخص شدن نتایج آزمون آنها، به قبول شدگان دفترچه داوری بین المللی تعلق خواهد گرفت.