1401/05/21

20 اردیبهشت، برگزاری نشست کمیته فنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نشست کمیته فنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برای بررسی مسائل مربوط به مسابقات انتخابی تیم ملی 20 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اولین نشست کمیته فنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در سال 1401 در تاریخ 20 اردیبهشت ماه در محل فدراسیون برگزار می گردد.

در این نشست در خصوص مسائل مربوط به رقابت های انتخابی تیم ملی در سال 1401 بحث و تبادل نظر و در نهایت تصمیم گیری خواهد شد.

نتایج این نشست بعد از برگزاری با حضور تمامی اعضای کمیته فنی، از طریق سایت رسمی فدراسیون بدنسازی اطلاع رسانی می گردد.