1401/05/21

تجلیل رییس فدراسیون بدنسازی از زحمات سرپرست سابق هیات زنجان و نمایندگان ورزشکاران

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بعد از مجمع انتخاباتی هیات زنجان، از سرپرست سابق هیات و نمایندگان ورزشکاران تجلیل به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بعد از پایان مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان که با کسب اکثریت آرا توسط علی شهبازی همراه بود، رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از زحمات هادی شهبازی سرپرست سابق این هیات تشکر و قدردانی کرد.

همچنین عبدالمهدی نصیرزاده با اهدای لوحی به نمایندگان ورزشکاران حاضر در مجمع از جمله سیدهادی موسوی، سجاد کریمی، شهلا قهرمانی و شهلا صفری تجلیل کرد.