1401/05/21

تجلیل از هیات های برتر استانی در سال ١۴٠٠/ تهران، فارس و مازندران اول تا سوم شدند

در مراسم تجلیل از قهرمانان فدراسیون بدنسازی، از هیات های استانی برتر در سال ١۴٠٠ نیز تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، یکشنبه شب تعدادی از روسای هیات های استانی از جمله قناعتی(تهران)، قاسمی(خوزستان)، محمدی(چهارمحال و بختیاری)، حیدرخانی(البرز)، شهبازی(زنجان)، خوشنویس(قزوین)، بهارآرا(خراسان رضوی) و اردیخانی(کیش) در مراسم تجلیل از قهرمانان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام حضور داشتند. 

در حضور این تعداد از روسای هیات ها، از هیات هایی که در سال ١۴٠٠ حائز رتبه های اول تا سوم شده بودند، تقدیر شد. 

ابوالفضل قناعتی رییس هیات استان تهران که از سوی فدراسیون به عنوان هیات برتر انتخاب شده بود، لوح تقدیر خود را از مسوولان فدراسیون دریافت کرد. 

همچنین در غیاب نمایندگان هیات های استانی فارس و مازندران که در رده های دوم و سوم قرار گرفتند، از عملکرد آن ها تقدیر به عمل آمد.