1401/05/21

تسلیت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به مصطفی صابری

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در پیامی درگذشت پدر مصطفی صابری ملی پوش پرورش اندام را به وی تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، متاسفانه باخبر شدیم مصطفی صابری، قهرمان پرورش اندام ایران در غم از دست دادن پدر خود به سوگ نشسته است.

به همین مناسبت، فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در پیامی به صابری تسلیت گفت. 

در متن پیام فدراسیون آمده است:

 

بازگشت همه به سوی اوست

 

جناب آقای مصطفی صابری 

 

درگذشت پدر گرامی تان ما و همه اعضای خانواده بدنسازی و پرورش اندام را متاثر ساخت.

این مصیبت را به شما و خانواده صابری تسلیت می گوییم و از خداوند تبارک و تعالی، برای آن عزیز از دست رفته آرزوی رحمت الهی داریم.