1401/05/21

اولین جلسه کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی در سال 1401 برگزار شد

اولین جلسه کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در سال 1401 برای رسیدگی به برخی شکایات و گزارشات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در پی برخی شکایات و گزارشات رسیده به کمیته انضباطی، اولین نشست این کمیته امروز با حضور ناصر امیری سرپرست دبیری فدراسیون، محمد دیوسالار رییس و سایر اعضای کمیته انضباطی در محل فدراسیون برگزار شد.

در این نشست که با حضور برخی از مسئولان به عنوان مطلع برگزار شد، اعضای کمیته انضباطی به شکایات و گزارشات رسیدگی کردند.

گفتنی است؛ آرای نهایی نشست امروز کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی طی روزهای آینده از سایت رسمی فدراسیون اعلام خواهد شد.