1401/05/21

تقدیر از سرپرست هیات بدنسازی استان مازندران بعد از کسب مقام سوم کشور

رییس فدراسیون بدنسازی از سرپرست هیات مازندران به واسطه کسب مقام سوم برترین هیات های استانی کشور در سال 1400 تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بعد از معرفی هیات های برتر استانی در سال 1400 از سوی فدراسیون، محمدنقی کلانتری سرپرست هیات مازندران امروز با حضور در فدراسیون، با عبدالمهدی نصیرزاده ریاست فدراسیون دیدار کرد.

در این جلسه، به واسطه کسب مقام سوم برتر کشور از سوی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان مازندران، رییس فدراسیون با اهدای لوحی از زحمات سرپرست هیات مازندران تقدیر کرد.