1401/05/21
با تصمیم اعضای هیات رییسه؛

ناصر امیری دبیرکل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شد

با تصمیم هیات رییسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، ناصر امیری به عنوان دبیرکل فدراسیون منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اولین نشست هیات رییسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام روز سه شنبه 20 اردیبهشت ماه با حضور اکثریت اعضا و به ریاست عبدالمهدی نصیرزاده برگزار شد.

در این نشست ناصر امیری که پیش از این به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون فعالیت می کرد، با تصمیم اعضای هیات رییسه به عنوان دبیرکل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب شد.