1401/05/21

اسامی قبول شدگان آزمون مجدد مربیگری بدنسازی ویژه رشته های ورزشی اعلام شد

مدارک مربیگری قبول شدگان در آزمون مجدد بدنسازی ویژه رشته های ورزشی در دو بخش بانوان و آقایان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اسامی قبول شدگان در آزمون مجدد مربیگری بدنسازی ویژه رشته های ورزشی در دو بخش آقایان و بانوان اعلام و مدارک مربیگری آن ها صادر شد.

قبول شدگان می توانند با مراجعه به فدراسیون مدارک خود را دریافت نمایند.

گفتنی است؛ اسامی قبول شدگان در دو بخش آقایان و بانوان در فایل پیوست قابل مشاهده است.