1401/05/21

سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، محسن تابش فر به عنوان سرپرست هیات استان اصفهان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بنا به پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و طی حکمی از سوی عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، محسن تابش فر به عنوان سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان منصوب شد.

گفتنی است؛ پیش از این حسین زیبایی به عنوان سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان فعالیت می کرد که فدراسیون بدنسازی از زحمات ایشان در طول مدت حضور در این هیات تقدیر و تشکر می نماید.