1401/05/26

نظری سرپرست کمیته بانوان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شد

با حکم رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مهدیه نظری به عنوان سرپرست کمیته بانوان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مهدیه نظری طی حکمی از سوی عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام  به عنوان سرپرست کمیته بانوان منصوب گردید. 

در بخشی از حکم نظری آمده است:

با سلام و تحیت؛

احتراما، با استعانت از خداوند متعال، نظر به مراتب تعهد ، تخصص و تجربیات ارزنده سرکارعالی ، بنا به پیشنهاد سرپرست محترم نایب رئیسی بانوان فدراسیون و به موجب این ابلاغ سرکارعالی بعنوان "سرپرست کمیته بانوان " فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام منصوب می گردید.

نظری بعد از دیدار با رییس فدراسیون بدنسازی، حکمش را دریافت و فعالیت خود را آغاز کرد.