1401/05/26
گزارش تصویری از مسابقات پرس سینه و پاورلیفتینگ بدون لوازم باشگاههای کشور و انتخابی تیم ملی(3)