1401/05/26
گزارش تصویری از روز پایانی مسابقات پاورلیفتینگ با لوازم قهرمانی باشگاههای کشور - چالوس