1401/05/26
گزارش تصویری از مراسم اولین سالگرد درگذشت استاد ابوالقاسم کاکلی - 3 اردیبهشت 1401