1401/05/26
گزارش تصویری از مراسم تجلیل از قهرمانان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام(٢)