1401/05/26
گزارش تصویری از مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی تیم ملی قویترین مردان ایران(1)