1403/03/27

حسین جمشیدی

مدیر روابط عمومی

صادق هاشمی

سرپرست انستیتو

حمید رضا بوجاریان

رئیس کمیسیون داوران

محمد دیوسالار

رئیس کمیته انضباطی

رضا سلطانی نژاد

سرپرست سازمان تیم های ملی

مسعود حیدر زاده

سرپرست کمیته همگانی

علی حبیب اللهی

سرپرست سازمان لیگ

احد عبادی

رئیس کمیته مربیان

محمد نصیری

رییس کمیته فنی

شهرام آهنجان

سرپرست کمیته بدنسازی

غلام صادقی

رئیس کمیته پیشکسوتان

عارف سعیدی

سرپرست کمیته پزشکی

محسن پیری

سرپرست کمیته فیزیک

ابراهیم کمانی

رییس کمیته مسابقات

محمد امیر عظیمی

رییس کمیته امور باشگاه ها

حسین نعمتی

سرپرست کمیته فرهنگی

سیداصغر آزوره

سرپرست شورای راهبردی

امیر زندی

سرپرست کمیته فیتنس

مرتضی کارخانه

رئیس کمیته حقوقی

غلامرضا اردیخانی

سرپرست امور بدنسازی و پرورش اندام مناطق آزاد

آیت ارجمند

سرپرست انجمن بدنسازی و شیوه های نوین تمرینی

فرشید سلطانی

رییس انجمن پاورلیفتینگ

عفت لطفی پور

سرپرست کمیته بدنسازی در آب

کاوه درودی

رییس کمیته حرفه ای

محمود قراچورلو

رییس کمیته قویترین مردان

عبدالجلال ایری

سرپرست کمیته مچ اندازی