1403/03/01

خبرها

گزارش تصویری از نشست هیات رییسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - 25 بهمن 1400

گزارش تصویری از نشست هیات رییسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - 25 بهمن 1400

گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مقر کمیته حرفه ای فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - 22 بهمن 1400

گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مقر کمیته حرفه ای فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - 22 بهمن 1400

گزارش تصویری از نشست اعضای کیمته مچ اندازی با رییس فدراسیون

گزارش تصویری از نشست اعضای کیمته مچ اندازی با رییس فدراسیون

گزارش تصویری از دومین نشست هماهنگی لیگ بدنسازی و پرورش اندام - 17 بهمن 1400

گزارش تصویری از دومین نشست هماهنگی لیگ بدنسازی و پرورش اندام - 17 بهمن 1400

گزارش تصویری از مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات قویترین مردان باشگاههای کشور - 15 بهمن 1400

گزارش تصویری از مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات قویترین مردان باشگاههای کشور - 15 بهمن 1400

گزارش تصویری از مرحله فینال شانزدهمین دوره مسابقات قویترین مردان باشگاههای کشور - 15 بهمن 1400

گزارش تصویری از مرحله فینال شانزدهمین دوره مسابقات قویترین مردان باشگاههای کشور - 15 بهمن 1400

گزارش تصویری از روز دوم مسابقات قویترین مردان باشگاههای کشور(مقدماتی بزرگسالان) - ١۴ بهمن ١۴٠٠

گزارش تصویری از روز دوم مسابقات قویترین مردان باشگاههای کشور(مقدماتی بزرگسالان) - ١۴ بهمن ١۴٠٠

گزارش تصویری از روز نخست مسابقات قویترین مردان قهرمانی باشگاههای کشور - ١٣ بهمن ١۴٠٠

گزارش تصویری از روز نخست مسابقات قویترین مردان قهرمانی باشگاههای کشور - ١٣ بهمن ١۴٠٠

گزارش تصویری از مراسم قرعه کشی اولین دوره لیگ بدنسازی و پرورش اندام - 10 بهمن 1400

گزارش تصویری از مراسم قرعه کشی اولین دوره لیگ بدنسازی و پرورش اندام - 10 بهمن 1400

گزارش تصویری از نشست هماهنگی اولین دوره لیگ بدنسازی و پرورش اندام - 6 بهمن 1400

گزارش تصویری از نشست هماهنگی اولین دوره لیگ بدنسازی و پرورش اندام - 6 بهمن 1400

گزارش تصویری از حضور سیدعظیمی، پیشکسوت پرورش اندام در فدراسیون - 4 بهمن 1400

گزارش تصویری از حضور سیدعظیمی، پیشکسوت پرورش اندام در فدراسیون - 4 بهمن 1400

گزراش تصویری از نشست مدرسین فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - 4 بهمن 1400

گزراش تصویری از نشست مدرسین فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - 4 بهمن 1400

گزارش تصویری از دومین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی باشگاههای کشور - 2 بهمن 1400

گزارش تصویری از دومین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی باشگاههای کشور - 2 بهمن 1400

گزارش تصویری از مراسم تجلیل از قهرمانان قویترین مردان ایران با حضور چهره های ورزشی و هنری - 2 بهمن 1400

گزارش تصویری از مراسم تجلیل از قهرمانان قویترین مردان ایران با حضور چهره های ورزشی و هنری - 2 بهمن 1400