1403/03/01

خبرها

گزارش تصویری از روز نخست مسابقات فیتنس قهرمانی کشور - 19 فروردین ماه(1)

گزارش تصویری از روز نخست مسابقات فیتنس قهرمانی کشور - 19 فروردین ماه(1)

گزارش تصویری از ورود رییس و مسوولان فدراسیون جهانی پرورش اندام به تهران-١٧ فروردین ماه

گزارش تصویری از ورود رییس و مسوولان فدراسیون جهانی پرورش اندام به تهران-١٧ فروردین ماه

گزارش تصویری از دومین جلسه هیات رییسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - 16 فروردین ماه

گزارش تصویری از دومین جلسه هیات رییسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - 16 فروردین ماه

گزارش تصویری از جلسه کمیته فنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - 15 فروردین ماه

گزارش تصویری از جلسه کمیته فنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - 15 فروردین ماه

گزارش تصویری از نشست شورای مدیران فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- 15 فروردین ماه

گزارش تصویری از نشست شورای مدیران فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام- 15 فروردین ماه