1403/03/27

خبرها

گزارش تصویری از کنگره فدراسیون جهانی پرورش اندام با حضور نمایندگان ایران

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از جلسه هیات اجرایی IFBB با حضور رییس فدراسیون ایران

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی جهان ۲۰۲۳ - قرقیزستان

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از اردوی تیم ملی فیتنس چلنج بانوان اعزامی به رقابت های جهانی قرقیزستان

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از اردوی تیم ملی فیتنس چلنج آقایان اعزامی به رقابت های جهانی قرقیزستان

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام