1403/03/01

خبرها

گزارش تصویری از اولین همایش بین المللی بدنسازی، تناسب اندام، تغذیه و مکمل های ورزشی (۲)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از اولین همایش بین المللی بدنسازی، تناسب اندام، تغذیه و مکمل های ورزشی

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مراسم معرفی بازرسین امور مربیان از میان دانش آموختگان آکادمی IFBB

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از ثبت قرارداد اعضای تیم پاورلیفتینگ نیروی زمینی ارتش در سازمان لیگ

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام گیلان

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از حضور رییس فدراسیون بدنسازى در منزل برادران تبریزی - مشهد

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از حضور رئیس فدراسیون در مشهد مقدس و ادای احترام به مقام شامخ شهدا

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از رقابت های پرورش اندام انتخابی تیم ملی جهانی (۳)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از رقابت های پرورش اندام انتخابی تیم ملی جهانی (۲)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از رقابت های پرورش اندام انتخابی تیم ملی جهانی (۱)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از وزن کشی رقابت های پرورش اندام انتخابی تیم ملی جهانی (۲)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام