1403/03/27

خبرها

سفر یکروزه سرپرست فدراسیون به شهر اصفهان

پنجمین گردهمایی مسئولان روابط عمومی هیات های سراسر کشور و مجمع سالانه هیات بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان با حضور محمد تقی امیری خراسانی سرپرست فدراسیون برگزار شد.