1403/03/01

خبرها

گزارش تصویری از وزن کشی رقابت های پرورش اندام انتخابی تیم ملی جهانی (۱)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مراسم رونمايى حامى مالى تيم ملى و كنفرانس مطبوعاتى رييس فدراسيون (۲)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مراسم رونمايى حامى مالى تيم ملى و كنفرانس مطبوعاتى رييس فدراسيون (۱)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از ثبت قرارداد اعضای تیم پاورلیفتینگ ملی حفاری ایران در سازمان لیگ

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از نشست ستاد برگزاری مسابقات پرورش اندام انتخابی تیم ملی جهانی(کرمان)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از آخرین روز رقابت های پرورش اندام قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ - بیروت (۳)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از آخرین روز رقابت های پرورش اندام قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ - بیروت (۲)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از آخرین روز رقابت های پرورش اندام قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ - بیروت (۱)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از دومین روز رقابت های مچ اندازی قهرمانی جهان ۲۰۲۳ - قزاقستان

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مراسم اهدای مدال رقابت های فیتنس چلنج قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ - لبنان

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مراسم استقبال از تیم ملی پرورش اندام ایران در فرودگاه امام(ره)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از اولین روز رقابت های مچ اندازی قهرمانی جهان ۲۰۲۳ - قزاقستان

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از اولین روز رقابت های پرورش اندام قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ - بیروت (۴)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از اولین روز رقابت های پرورش اندام قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ - بیروت (3)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از اولین روز رقابت های پرورش اندام قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ - بیروت (2)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از اولین روز رقابت های پرورش اندام قهرمانی آسیا ۲۰۲۳ - بیروت (۱)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از وزن کشی مسابقات پرورش اندام قهرمانی آسیا 2023 - لبنان

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام