1403/03/27

خبرها

گزارش تصویری از مراسم بدرقه تیم ملی پرورش اندام به مسابقات قهرمانی آسیا 2023 لبنان (۲)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مراسم بدرقه تیم ملی پرورش اندام به مسابقات قهرمانی آسیا 2023 لبنان (۱)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از اهدای لباس تیم ملی به ورزشکاران جهت اعزام به مسابقات آسیایی

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصويری از حضور فرزاد بادپا، جوان غیور شیرازی در فدراسیون بدنسازی - ۲۹ مرداد

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از اولین دوره مسابقات تک لیفت قهرمانی آقایان باشگاههای کشور - قم (۳)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از اولین دوره مسابقات تک لیفت قهرمانی آقایان باشگاههای کشور - قم (2)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از اولین دوره مسابقات تک لیفت بانوان قهرمانی باشگاههای کشور - قم

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از اولین دوره مسابقات تک لیفت قهرمانی آقایان باشگاههای کشور - قم

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مرحله نهایی سومين دوره مسابقات فیتنس قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی (2)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از اردوی تیم ملی پرورش اندام جهت اعزام به مسابقات آسیایی

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از حضور رییس فدراسیون در اردوی تيم ملى مچ اندازى بانوان

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از بازدید رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از مرکز کودکان کار

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از جلسه هیات رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام - ۹ مرداد ۱۴۰۲

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مراسم عزاداری جامعه ورزش به میزبانی فدراسیون بدنسازی (2)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام